Certificering

Certificering

Al kort na de start van het bedrijf hebben we besloten een VCA audit aan te vragen. De audit vond plaats in 2005. Sindsdien bezit Gerritsen Schilderwerken het VCA*-certificaat.

Omdat ProRail en NS Stations al geruime tijd tot onze gewaardeerde opdrachtgevers behoren, hebben we ook het BTR-certificaat behaald.

VCA-certificaat

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het doel van VCA is om veiliger en milieubewuster werken te bevorderen en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

BTR-certificaat

BTR staat voor Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur. Het certificaat is verplicht voor bedrijven die op of nabij het spoor werken. De voorschriften richten zich specifiek op veilig werken in de directe omgeving van de railinfrastructuur en de hoogspanningsinstallaties die ProRail beheert.